utorok 22. decembra 2015

POZVÁNKA NA SÚŤAŽ MLADÉ TALENTY BOCCIE 2016 - RAFFA

PROPOZÍCIE   SÚŤAŽE
Mladé talenty boccie 2016


CIEĽ SÚŤAŽE

Podporiť a  rozvíjať talent a sebavedomie žiakov základných škôl, motivovať pedagogických zamestnancov, možnosť porovnať výkonnostnú úroveň a športovú zručnosť, zistené poznatky využívať pri skvalitňovaní tréningového procesu, prezentovať šport boccia.

PODMIENKY SÚŤAŽE

1.    Prihlásenie sa do súťaže je formou vyplnenia prezenčnej listiny.

2.    Termín prihlásenia  2.1.2016 do 9.00 hod. Termín konania súťaže 2.1.2016

3.     Náklady na  stravu a pitný režim hradia rodičia                                                            .
Ceny pre umiestnených a víťazov hradí SAB (ZCTM)

4.    Otvorenie súťaže 2.1.2016  o  9.00 hod. na bocciodrome v budove Mestského  úradu v Lučenci

5.    Časový harmonogram súťaže:  
9:00 - 14:00 hod.  zápasy v skupinách
14:00 - 17:00 hod.  zápasy o umiestnenie                                                                                                                              
SÚŤAŽNÉ POKYNY
                                                                                                                         
Hlavný rozhodca :  Ján Török
 Riaditeľ súťaže :  Nadežda  Nagyová       
 Rozhodcovia : Patrik Pavčo a Megi Strehovská
  Rozhodcovská komisia : Iveta Vilhanová, Patrik Pavčo, Megi Strehovská                                         

Popis súťaže :  súťaž prebehne ako súťaž dvojíc podľa súťažného poriadku SAB. Hrá sa do 12 bodov, alebo 50 min. V prípade rovnosti bodov rozhodne rozstrel medzi U12.
Žreb(8:45 hod. ) určí zloženie skupín hráčov U12. K hráčom U12 rozhodcovská komisia pridelí dospelých hráčov boccie. Kapitánom takto vytvorenej dvojice je vždy hráč U12 , ktorý rozhoduje o hernej variácii (čo a kto z dvojice bude hrať). Dospelí spoluhráči, ani diváci nesmú hráčom U12 žiadnou formou komunikácie radiť (našepkávať) – ak sa tak stane trestom je odobratie gule.
 
 Všetky otázky k  súťaži  môžete volať na tel. 0915879514 Naďa Nagyová,   riaditeľ súťaže         


0 comments:

Zverejnenie komentára