streda 11. marca 2015

TRÉNERI ZCPTM NA ROK 2015

Výkonný výbor Slovenskej asociácie boccie schválil na svojom zasadnutí dňa 24. 2. 2015

Trénerov Zväzového centra prípravy talentovanej mládeže na rok 2015 a to nasledovne:

Ján Törok – vedúci tréner juniorských kategórií
Erika Kamenická – prípravka detí do 9 rokov
Veronika Özeová, Iveta Vilhanová – prípravka detí do 12 rokov
Nadežda Nagyová – trénerka pre U14, U18, U23

Pier Paolo Soresi – tréner pre Bratislavu a U18, U23
Ľuboš Kopáč – tréner pre Nitru
Richard Sacher – tréner lyonnaise/volo – technická a teoretická časť.

Ján Šnúrik, prezident SAB

0 comments:

Zverejnenie komentára