sobota 7. februára 2015

ROZHODNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU SAB ZO DŇA 6.2.2015Aby všetci hráči, ktorí prejavujú záujem o reprezentáciu Slovenskej republiky v boccii, športe raffa a predpokladajú u seba mentálnu a výkonnostnú úroveň mali možnosť zaradiť sa do širšieho výberu pre účasť na majstrovstvách sveta jednotlivcov v kategóriách muži, ženy, juniori do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 20.-26.4.2015 v talianskom Ríme, týmto Slovenská asociácia boccie vyhlasuje kvalifikácie pre kategórie:

MUŽI - ŽENY - JUNIORI do 21 rokov,

za týchto podmienok:

1. Že víťazi kvalifikácií budú znášať spoluúčasť na financovaní nákladov spojených s účasťou na sústredení a majstrovstvách sveta v Ríme maximálne do sumy 100 eur.
2. Účastník kvalifikácie má zaplatený členský poplatok na rok 2014 do materského klubu.
3. Športový klub účastníka kvalifikácie má zaplatený členský poplatok na rok 2014 do SAB.

Zároveň Vám oznamujeme, že na kvalifikačné zápasy a testy bol VV SAB dňa 6.2.2015 schválený Bocciodrom, Ulica novohradská 1 v Lučenci.

Samotná kvalifikácia bude pozostávať z hry na 2 víťazné finálové zápasy do 15 bodov a testovacej súťaže kombinácie kotúľania a hodov.

Záujemci o kvalifikáciu, zasielajte prihlášku s menom, priezviskom, dátumom narodenia, adresou, názvom materského klubu  do 10. februára 2015 do 18.00 hod. na emailovú adresu SAB:
Po tomto termíne Vaša prihláška nebude akceptovaná!

POZNÁMKA
Termín kvalifikácie určí VV SAB podľa počtu prihlásených súťažiacich v jednotlivých kategóriách!
Predpokladaný termín ukončenia kvalifikácií je 15.3.2015.

Z histórie:
Posledné umiestnenie z roku 2010 na majstrovstvách sveta v Ríme (Taliansko)
9. miesto: Radovan Murgaš (junior do 23 rokov)
10. miesto: Jozefa Šnúriková
25. miesto: Ivan Stieranka

Vo Vidinej dňa 7.2.2015, Ján Šnúrik, prezident Slovenskej asociácie boccie


0 comments:

Zverejnenie komentára