pondelok 7. júla 2014

III. ROCNÍK O POHAR KARLOVHO DVORA V SPORTE RAFFA

          Vitajte v Tenis&Boccia&Restaurant Karlov Dvor Cífer

 

 

Vitajte u nás doma na Karlovom Dvore. Kedysi dávno tu bol klasický poľnohospodársky majer, ktorý patril nášmu starému otcovi. Neskôr ho odtiaľ vyhnali komunisti a po roku 1989 sme sa sem ako rodina mohli vrátiť. Je to náš domov, je nám tu dobre a snažíme sa vrátiť sem pohodu a radosť, ktorá panovala za čias života starého otca. Budem rád, ak sa sem doprostred polí a hájov prídete pozrieť aj Vy. A som si istý, že potom sa sem už budete vracať sami od seba. Teším sa na Vašu návštevu, Henrich Slezák
Rezervácie a kontakt na +421 33 55 98 046, +421 905 616 084,  facebook

PROPOZÍCIE MEDZINÁRODNÉHO TURNAJA DVOJÍC V BOCCII
III. ROČNÍK O POHÁR KARLOVHO DVORA V ŠPORTE RAFFA
                             
Termín: 26. – 27. júl 2014
Miesto: Karlov Dvor, M. R. Štefánika 18, Cífer (mapa: http://www.karlovdvor.sk/
Prezentácia: 26. 7. 2014 od 7.30 do 8.00 hod., Karlov dvor, M. R. Štefánika 18, Cífer
Žrebovanie: 25. 7. 2014 o 18.00 hod.: Karlov dvor, M. R. Štefánika 18, Cífer
Otvorenie: 26. 7. 2014 o 8.00 hod.Ukončenie: 26. 7. 2014 o 20.30 hod.
Pokračovanie turnaja: 27. 7. 2014 o 8.00 hod.
Zahájenie prvých zápasov: 26. 7. 2014 o 8.05 hod.
Riaditelia: Pier Paolo Soresi, Ján Šnúrik, Peter Kováčik
Súťažná komisia: riaditelia súťaže
Rozhodcovia: jeden z dvojice hráčov, ktorý bude určený
Ceny: PUTOVNÝ POHÁR, diplomy, vecné ceny (prvé tri dvojice)
Body: III. ROČNÍK O POHÁR KARLOVHO DVORA V ŠPORTE RAFFA
je bodovaným turnajom s maximálnym pridelením 100 bodov do seriálu podujatí Slovenského pohára 2014 (muži, ženy, juniori)
Ubytovanie: Individuálne – Ak máte záujem, rezervácie a kontakt na +421 33 55 98 046, +421 905 616 084
Strava: Individuálna - Rezervácie a kontakt na +421 33 55 98 046, +421 905 616 084
Cestovné: Individuálne
Oblečenie: Každá dvojica musí mať rovnaké vrchné športové oblečenie. Organizátori zakazujú hrať počas zápasov bez dresu (vrchného oblečenia)!
Prihlásenie na turnaj: len písomne do 20. 7. 2014, do 24.00 hodiny 
e-mailom: slovenska.asociacia.bocce@gmail.com. Po uplynutí možnosti prihlásenia, organizátori neručia, že sa bude môcť dvojica turnaja zúčastniť!


TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis: Hrá sa podľa platných Pravidiel boccie SAB 2012 na jednej otvorenej  dráhe s povalcovaným pomalším povrchom špeciálnej zmesi (cement + piesok – podobný povrch ako v Nitre) v areáli Restaurant & Tenis & Bocce Karlov Dvor.

Systém súťaže: Hrá sa do 12 bodov podľa počtu prihlásených. V prípade väčšieho počtu prihlásených dvojíc sa bude hrať jednu hodinu (časomiera bude súčasťou hry) + po uplynutí času sa 1x nahadzuje palino a hra sa dokončí! Pri rovnosti bodov dvoch a viacerých  dvojíc sa hádže 3x palino (jeden z dvojice) na základnej úvodníkovej pozícii. Povolené sú dve pozretia a 1x time-out (2 minúty), počas každého zápasu. Pozor, gule nezabezpečujeme!
Časový harmonogram bude určený po prezentácii hráčov. Hrať sa bude bez čakacej doby.
Turnaj riadi riaditeľ turnaja, jednotlivé zápasy rozhoduje rozhodca určený hlavným rozhodcom. Protest je možné podať ihneď, za poplatok 10 eur riaditeľovi turnaja. Protest bude riešiť člen ŠTK pri SAB (ak je prítomný na turnaji) s riaditeľom podujatia a hlavným rozhodcom.
Pri vážnych technických, či poveternostných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.

ŠTARTOVNÉ: 1 euro na osobu pri prezentácii, ak bol prihlásený do 20. 7. 2014 do 24.00 hod.. Po uplynutí doby = štartovné 3 eur/osoba  (bude použité na reklamu a propagáciu podujatia)

VŠETKY INFORMÁCIE O AREÁLI NÁJDETE NA: http://www.karlovdvor.sk/
Tieto informácie o turnaji nájdete na oficiálnej stránke Slovenskej asociácie boccie:
www.bocce.skPropozície vypracoval:                          Ján Šnúrik, prezident Slovenskej asociácie boccie

0 comments:

Zverejnenie komentára