streda 18. júna 2014

PROPOZÍCIE M-SR MUZI - RAFFA 21.06.2014

Majstrovstvá Slovenska 2014 – disciplína boccia raffa

                                    MUŽI – jednotlivci

Usporiadateľ : SAB
Termín           :  21.06.2014       Miesto :  bocciodrom  dvoj dráha , Jána Bottu,  Lučenec
Prezentácia   :  21.06.2014  od 7:00 do7:30 priamo na bocciodrome ( aj telefonicky na 0907887776 )
Žrebovanie    :  20.06.2014 o 20:00 na bocciodrome, Jána Bottu, Lučenec
Zahájenie súťaže  : 7:45    21.06.2014    Ukončenie :  21:00    21.06.2014
Riaditeľ súťaže  : boccia club Fortino /členky klubu /
Hlavný rozhodca : ŠTK /Torok, Stieranka, Obročnik /
Súťažná komisia : riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, hlavný organizátor
Podmienky účasti  : členstvo v SAB a zavŕšených 18 rokov
Ceny   :   hráči na 1-3. mieste získavajú diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa
TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Predpis   :  hrá sa podľa Pravidiel boccie SAB 2012. Hrá sa na dvoj dráhe s kobercovým povrchom, prípadná kvalifikácia by sa hrala na syntetickej jedno dráhe v priestoroch Mestského úradu.
Systém súťaže :   hrá sa do 12 bodov, či v skupinách alebo na dve prehry,  určí počet prihlásených, pri rovnosti bodov sa hádže na pallino 3x úvodná pozícia.. Povolené sú dve pozretia a 1x time-aut / 2 min./ počas každého zápasu.
Časový harmonogram bude urobený po prezentácii hráčov.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Turnaj riadi riaditeľ turnaja, jednotlivé zápasy rozhoduje rozhodca určený hlavným rozhodcom. Protest je možné podať  ihneď , za poplatok 10 eur. usporiadateľovi turnaja. / rieši ŠTK a Fortino/Z vážnych technických poveternostných atď.  prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže
V Lučenci 16.6.2014                                                                                     za ŠTK
                                                                                                                                       Ján Török
Za prihlásených považujem na základe tel. rozhovoru :
Ivan Stieranka, Ondrej Garaj, Peter Domok, Daniel Obročník, Ján Török, Ján Hronček, Pier Soresi, Rudo Róža, Kristián Košťáľ, Ján Šnúrik, Andrej Vidiečan, Lukáš Bolla, Ladislav Meszároš. Nemusia sa prihlasovať, iba v prípade zmeny sú povinní odhlásiť sa zo súťaže.
Očakávam ešte prihlásenie ďalších hráčov do 15:00 dňa 20.6.2014 na E-mail : jankotorok@gmail.com Ján Macko, Ľuboš Kopáč + ďalší Nitrania, Richard Sacher, Majo Šnúrik, Miki Vojtek, Ervín Meszároš, Marcel Sarvaš,,,a aj iní nemenovaní členovia SAB .

0 comments:

Zverejnenie komentára