streda 11. júna 2014

POZVANKA NA ZASADNUTIE VV SAB 11.6.2014 Bocciadrom Lucenec

POZVÁNKA na zasadnutie Výkonného výboru Slovenskej asociácie boccie,
ktoré sa uskutoční v stredu 11. júna 2014 o 17.30 hod. v klubovni Bocciadromu, Novohradská ulica č. 1, LučenecPROGRAM:

1. Žiadosť o prijatie Boccia klubu guľových športov Bratislava do SAB (Ján Šnúrik)
2. Žiadosť o prijatie Občianskeho združenia Za dôstojný život do SAB (Ján Šnúrik)
3. Návrh nominácie na majstrovstvá sveta družstiev žien – raffa, Čína (Veronika Obročníková)
4. Návrh rozpočtu na použitie financií na MS v Číne (Veronika Obročníková)
5. Vyhodnotenie: Fortino Cup 2014, Aerogule 2014 (juniori, muži)
(Ján Macko, Iveta Vihlanová)
6. Príprava a schválenie výzvy: Majstrovstvá SR juniorov do 18 rokov, Majstrovstvá SR mužov a žien (všetko raffa) (Ján Šnúrik)
7. Bodovanie Slovenský pohár 2014 (Ján Török)
8. Návrh na zmenu termínu III. ročníka O pohár Karlovho dvora – Cífer a návrh na bodovaný turnaj dvojíc, nový termín: 26. 7. 2014 (Pier Paolo Soresi a Ján Šnúrik)
9. Hospodárenie SAB a ZCPTM za mesiace január – máj 2014, dotácia MŠVVaŠ,
mesto Lučenec, zaplatenie členského poplatku klubov do SAB 2014 (Ján Šnúrik)
10. Zväzové centrum prípravy talentovanej mládeže (financie, podujatia) (Ján Török)
11. Návrh rozpočtu na sústredenie v Innsbrucku a účasť SR na majstrovstvách Európy juniorov do 18 rokov Zurich (Ján Šnúrik)
12. Žiadosť o preplatenie PHM Turnaj Jacka Polulicha Varšava (osobné motorové vozidlo)
cca 120 eur (Ondrej Garaj)
13. Požiadavka o informácie predsedu BK Lučenec na VV SAB (Ján Macko)
14. Žiadosť o odohranie zápasov M-SR juniorov Mária Šnúrik pred podujatím: dôvod
odcestovaný v zahraničí (Mário Šnúrik v zastúpení Jánom Šnúrikom)
14. Rôzne

Ďakujem za vašu aktívnu účasť na zasadnutí.

Ján Šnúrik, prezident SAB


0 comments:

Zverejnenie komentára