nedeľa 26. januára 2014

POZVANKA NA ZDRAVOTNU LEKARSKU PREHLIADKU

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BOCCIE, ZVOLENSKÁ 41, 985 59 VIDINÁ

Titl.
Pre všetkých členov
Zväzového centra prípravy
talentovanej mládeže boccie
Slovenská asociácia boccie
ŠK Novoker Lučenec
–––––––––––––––––-
V Lučenci dňa 25.1.2014

VEC: POZVÁNKA NA ZDRAVOTNÚ ŠPORTOVÚ PREHLIADKU

Na základe plánu práce Zväzového centra prípravy talentovanej mládeže Vás pozývame na Zdravotnú lekársku prehliadku. Platnú Zdravotnú lekársku prehliadku má z uvedených len Tomáš Štolc (2.12.2013), ktorú absolvoval so športovou triedou. Mário Šnúrik a Daniel Obročník u mňa boli v prvej polovici 2013 r. (február a máj), takže pre rok 2014  ZLP absolvujú v určenom termíne opäť. Ostatní nie sú v mojej databáze.
Termín:
28. 1. 2014: Mário Šnúrik, Lukáš Bolla, Partik Pavčo
29. 1. 2014: Kristína Stančíková, Barbara Nemčeková, Magdaléna Strehovská.
Počet športovcov denne 3. Začiatok vyšetrení  o 8.00 hod. (môžu prísť 8.00 hod., 8.45 hod., 9.45 hod.), Medicínske centrum pri Železničnej – Autobusovej stanici v Lučeneci, I. poschodie, MUDr. Mária Gáfriková.
Doniesť so sebou kartu poistenca, zdravotný záznam od praktického lekára!

Platba: športovec do 18 r. veku - 16,70 eur (VšZP) resp.16,90 eur (Union, Dôvera) ZP, na základe predložených dokumentov od TVL lekára, vracia na účet platiteľa niečo cez 7,50 eur. Športovcom starším ZP nevracia z platby nič. Ich platba je 25 eur. Splatnosť pri ukončení ZLP.

Kristián Košťál príde individuálne, po predchádzajúcom dohovore (cca koniec februára?).Čo sa týka vysokoškolákov (Andrej Vidiečan, Daniel Obročník) bola by som rada, kedy si vybrali niektorý z určených dní. Ak to nie je možné, nech sami navrhnú termín. Tomáš Štolc absolvuje  ZLP ako bočista v 2. polroku 2014.
                                                                                MUDr. Mária Gáfriková, telovýchovná lekárka


Poznámka: Za platbu prehliadky preplatí z rozpočtu SAB

Ján Šnúrik, prezident SAB

0 comments:

Zverejnenie komentára