sobota 18. januára 2014

POZVÁNKA NA PELIKÁN CUP 2014 - RAFFA

POZVÁNKA NA BODOVANÝ TURNAJ TROJÍC
II. ROČNÍK PELIKÁN CUP 2014


Dátum: 22. - 23. február 2014 (sobota - nedeľa)

Čas:  9.00 hod.

Miesto: Bocciadrom v priestoroch Mestského úradu, Novohradská 1, Lučenec
 


Propozície:

1. Podľa počtu nahlásených trojíc sa rozhodne či bude turnaj 1-dňový alebo 2-dňový.
2. Pravidla prihlasovania: 
- nahlásené družstvo sa musí skladať: žena, muž a junior (jun. do 21 rokov),
- v prípade, že sa neprihlási dostatočný počet účastníkov (pri pravidlách prihlasovania), urobí organizátor výnimku pri zložení ďalšieho družstva (napr. juniorku môže povoliť/považovať za ženu),
-  systém hry a podrobnejšie pravidlá určí organizátor spolu s komisiou ŠTK, podľa počtu prihlásených družstiev na turnaj,
- o systéme hry a pravidlách budete informovaní ešte pred oficiálnym losovaním skupín a poradia zápasov.

Štartovné: 5,- eur (jedlo, nápoj, ceny)

Organizátori: Daniel Obročník, Andrej Vidiečan

Družstvo sa môže prihlásiť na:

danielobrocnik@gmail.com do 12. februára (streda) 2014

Hráč, ktorý nie je v žiadnom družstve, organizátor sa pokúsi o vytvorenie tímu.


V Lučenci dňa 16.1.2014                                  Organizátori: Daniel Obročník, Andrej Vidiečan


0 comments:

Zverejnenie komentára