Členovia CTM


Talentovaná mládež za rok 2018
1.Tomáš Štolc                                   BK Lučenec            25.01.2000
2.Magadaléna Strehovská              BK Lučenec            03.10.2001
3. Patrik Pavčo                                  ŠKBN                      26.6.1998 
4.Martina  Grexová                          BK Fortino             13.09.2005
5.Samue l Markovič                         BK Fortino             31.8.2005
6.Hugo Bagó                                      BK Fortino             29.03.2005
7.Filip Zauška                                     BK Fortino            22.08.2006
8.Kristian Kelemen                           ŠK Novoker           14.03.2006
9.Miroslav Dováľ                               ŠK  Novoker         20.05.2005
10. Simona Fehérová                        BK Fortino            05.04.2005
11.Petronela  Makúchová               BK Fortino            11.02.1996
12. Petronela Heráková                   BK Fortino            29.09.2005
13.Kristína Stančíková                      BK Fortino            27.11.1996
14.Kristián Košťál                              BK Lučenec           31.3.1994
15.Lukáš Bolla                                    BKGŠ                     25.03.1995
16.Dominik Ludvik                             ŠK Novoker          23.10.1995
17.Jerguš Radačovský                       ŠK Novoker          30.12.1995
18.Schmidtová Lea                            BK Fortino            08.04.2009
19.Galdíková Lenka                           BKGŠ                     14.2.2010
20.Magera Adam                               BKGŠ                     13.11.2009
21.Ema Bolyošová                             BKGŠ                     11.1.2010
 


Talentovaná mládež za rok 2017
1.Tomáš Štolc                                   BK Lučenec        25.01.2000
2.Magadaléna Strehovská              BK Lučenec        03.10.2001
3. Patrik Pavčo                                  BK Fortino         26.6.1998
4.Martina  Grexová                          BK Fortino         13.09.2005
5.Samue l Markovič                         BK Fortino         31.8.2005
6.Hugo Bagó                                      KNŠ                    29.03.2005
7.Filip Zauška                                     BK Fortino        22.08.2006
8.Kristian Kelemen                           ŠK Novoker       14.03.2006
9.Miroslav Dováľ                               ŠK  Novoker     20.05.2005
10. Simona Fehérová                       BK Fortino         05.04.2005
11.Petronela  Makúchová               BK Fortino         11.02.1996
12.Zuzana Rapčanová                      BK Fortino         19.07.1994
13.Kristína Stančíková                      BK Fortino        27.11.1996
14.Ema Ostrihoňová                        ŠK  Novoker        06.04.2006
15.Kristián Košťál                             BK Lučenec         31.3.1994
16.Chiara Matúzová                        BKGŠ                    11.05.2006
17.Tomáš Gúgľava                           BKGŠ                   19.08.2006
18.Lukáš Bolla                                  BKGŠ                   25.03.1995
19.Daniel Horotek                           ŠK Novoker        21.06.1994
20.Dominik Ludvik                          ŠK Novoker         23.10.1995
21.Jerguš Radačovský                    ŠK Novoker        30.12.1995

0 komentárov:

Zverejnenie komentára